Ridderkerks Dagblad | Hoe ruimen gehandicapten hondenpoep op?

Hoe ruimen gehandicapten hondenpoep op?

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Als de gebiedscommissie en de wijkregisseur van de gemeente geen ontheffing voor het opruimen van hondenpoep kunnen verlenen omdat de arts van de aanvrager geen geneeskundige verklaring wil afgeven, bij wie moeten de mensen met een lichamelijk handicap en een hond dan wel zijn om niet bekeurd te worden? De fractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam, die het ook niet weet, heeft nu de hulp ingeroepen van de wethouder Buitenruimte in een brief waarin de volgende vaststelling en dwingende vraag gemengd worden: als iedereen niet thuis geef, hoe kunnen we dan deze kafkaëske situatie doorbreken?

Raadslid Van der Velden wil graag onderzocht hebben of hondenbezitters misschien ook zelfstandig hun medische gegevens mogen overleggen aan de medici van de gemeente om daarmee hun eigen huisarts te kunnen passeren onder het motto: het doel heiligt de middelen. En als dat mag, hoe dan? Tot nu toe is het verlenen van een ontheffing op de opruimplicht gedelegeerd naar de gebiedscommissies, maar in meerdere delen van de stad bestaan er sinds vorig jaar – om het ingewikkeld en duur te maken - ook weer wijkraden. Secundaire vraag van de PvdD is dan of ook daar wellicht ontheffing kan worden aangevraagd.

De kwestie over het poep opruimen heeft nog een andere manco aan het licht gebracht: de aanlijnplicht. Er zijn Rotterdamse hondenbezitters die door toedoen van hun aandoening niet kunnen voldoen aan die plicht. Over een ontheffing blijkt vooralsnog niets geregeld.

 


Foto: Digitaal Dagblad