Ridderkerks Dagblad | Gevolgen landelijke dossiers voor Ridderkerk

Gevolgen landelijke dossiers voor Ridderkerk

mainImage
Wethouder Marco Oosterwijk is in Ridderkerk verantwoordelijk voor de dossiers stikstof en PFAS.

door Geert van Someren

De gemeente Ridderkerk laat het woningbouwproject Driehoek ’t Zand doorrekenen om te kijken wat wel en niet mogelijk is als gevolg van de landelijk optredende problemen met het stikstof dossier. Dat project is uitgekozen omdat het onmogelijk is alle projecten door te rekenen. Driehoek ’t Zand is één van de grotere projecten in Ridderkerk en ligt het dichtst bij De Biesbosch, dat een zogenoemde Natura2000-Pas gebied is. Het college van B&W heeft de gemeenteraad hierover schriftelijk geïnformeerd, nadat wethouder Marco Oosterwijk daarover een mondelinge toezegging deed tijdens de Algemene Beschouwingen eerder deze maand.

Uit de informatiebrief blijkt verder dat de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard op basis van een eerste advies van een extern bureau inschat, dat de mogelijke risico’s wat betreft stikstof gering zouden zijn voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein. Toch is voor de zekerheid een second opinion aangevraagd bij een ander bureau.

PFAS
Het college merkt op dat naast het stikstofdossier er nog een ander dossier is met mogelijke invloed op ruimtelijke projecten, PFAS genoemd. “PFAS-verbindingen zitten al decennialang in heel veel producten die we dagelijks gebruiken zoals verf, blusschuim, de teflon laag in pannen, kleding en cosmetica”, zo staat in de brief aan de raad. “Deze stoffen breken niet of nauwelijks af en zijn inmiddels verspreid in het milieu te vinden. Ze zitten dus ook in grond en bagger. Landelijk bestonden er nog geen regels voor het hergebruik van deze grond en bagger”.

“Het Rijk vraagt ons om meetgegevens te gaan verzamelen, zodat een database gevuld kan worden en een landelijk beeld ontstaat”, aldus het college. “Deze gegevens zijn ook bruikbaar om het grondverzet in de gemeente niet te laten stagneren. Stagnatie zit daarbij vooral in het uitvoeren van extra onderzoek en de bijbehorende vertraging in de planning. Tot nu toe hebben de resultaten daarvan nog niet gezorgd voor het stopzetten van een project in Ridderkerk”.


Foto: Geert van Someren