Ridderkerks Dagblad | Gemeente controleert bomen op veiligheid

Gemeente controleert bomen op veiligheid

mainImage

Dit jaar zijn de gemeentebomen weer gecontroleerd. Als boomeigenaar en beheerder is de gemeente Ridderkerk wettelijk verplicht periodiek te contoleren of de bomen nog veilig zijn.

Het merendeel van de gecontroleerde bomen blijkt veilig te zijn. Sommige bomen hebben wel een verhoogd risico. Daar moeten maatregelen worden genomen. Deze bomen worden gesnoeid. Er worden vooral grof, dood hout en overbelaste takken verwijderd.

Zieke bomen
Verschillende bomen moeten gerooid worden. Dit is spijtig, maar noodzakelijk. Vaak zijn dit zieke bomen die een gevaar vormen voor de woon- en leefomgeving. Dit risico kan en wil de gemeente logischerwijs niet lopen.

De bomen staan verspreid door de hele gemeente. Zoals afgesproken in het Bomenplan Ridderkerk zullen deze bomen worden gecompenseerd door herplant. Omdat er onder of boven de grond soms te weinig groeiruimte is, kan dit niet altijd op dezelfde locatie. In die gevallen plant de gemeente bomen aan in de directe omgeving of elders.

De werkzaamheden worden vanaf 2 december uitgevoerd door een aannemer. Die voert naast deze veiligheidswerkzaamheden ook reguliere snoeiwerkzaamheden uit. Er wordt een hoogwerker gebruikt. Daarom worden er soms tijdelijk straten afgezet.

Kijk voor meer informatie op www.ridderkerk.nl.