Ridderkerks Dagblad | Geel wenslaantje in bestrating Koningsplein

Geel wenslaantje in bestrating Koningsplein

mainImage
Het in aanleg zijnde gele pad volgt de waterloop die zich onder het plein bevindt.

door Geert van Someren

Het kunstwerk dat in opdracht van de gemeente Ridderkerk wordt gerealiseerd, trekt een geel lint over het Koningsplein. De ‘gouden’ lijn volgt de loop van het watertje de Blaak onder het plein. Het wenslaantje komt ook te lopen over de rijbaan.

De bedoeling is dat het object, Desire Lanes geheten, gaat schitteren in de zon. Op een groot aantal plekken vervangen glansobjecten klinkers en zit ledverlichting in de bestrating. Die schittering is – volgens de bedenkers van het kunstwerk – vergelijkbaar met de schittering op water. De gemeenteraad heeft eind 2018 ingestemd met de realisatie van Desire Lanes, ter gelegenheid van de afronding van het Koningsplein. Het originele budget van 37.700 euro moest daarvoor met 50.000 euro worden opgehoogd.

De gemeente gebruikt de aanleg van het kunstwerk om de bestrating op het plein te vernieuwen. Vraag is of het kunstwerk in voldoende mate de levendigheid van het plein verhoogt. Van diverse kanten – onder meer met een burgerinitiatief en vanuit de lokale politiek – is de wens geuit voor het maken van fonteintjes. Het college van B&W ziet die bedriegertjes liever op het Jorisplein, maar daar is volgens ondernemers al genoeg reuring.


Foto: Geert van Someren