Ridderkerks Dagblad | Dillenburgplein: parkeerschijf vanaf nu verplicht

Dillenburgplein: parkeerschijf vanaf nu verplicht

mainImage
Verrassing voor veel bewoners die vandaag kwamen parkeren. Het plein is een blauwe parkeerzone geworden.

door Geert van Someren

De eerder door de gemeente aangekondigde blauwe parkeerzone op het Dillenburgplein in Slikkerveer is vandaag van kracht geworden. Automobilisten moeten voor ze gaan winkelen een ingestelde parkeerschijf op hun dashboard leggen. De gemeente wil met de maatregel langparkeerders weren. Daarmee krijgt winkelend publiek meer mogelijkheden om dichtbij te parkeren. Uit onderzoek is gebleken dat de parkeerdruk hoog is, zo heeft het college van B&W eerder geantwoord op vragen van het raadslid Robert Kooijman (ChristenUnie). Uit het antwoord blijkt verder dat is nagedacht over het wel of niet verstrekken van een ontheffing aan de bewoners van het Dillenburgplein. Uiteindelijk is daar niet voor gekozen. Het gaat om een proef. Evaluatie moet onder andere uitwijzen of een ontheffing wel of niet nodig is, aldus het college.


Foto: Geert van Someren