Ridderkerks Dagblad | Corporatie Woonvisie haalt mooie rapportcijfers

Corporatie Woonvisie haalt mooie rapportcijfers

mainImage
In opdracht van WoonCompas wordt in Ridderkerk de tweede fase van het centrumplan gerealiseerd.

door Geert van Someren

De woningbouwcorporatie Woonvisie heeft tijdens een zogeheten visitatie fraaie rapportcijfers gekregen. Bij het onafhankelijke onderzoek scoort de corporatie, die na een fusie sinds 1 juli vorig jaar WoonCompas heet, het cijfer 9 voor het onderdeel ‘presteren naar vermogen’. Dat houdt in dat bij de corporatie huurders en betaalbaarheid voorop staan. Op drie andere onderdelen heeft Woonvisie een 7,3, een 7,4 en een 7,5 als rapportcijfer gekregen.

In Ridderkerk en Rhoon is de corporatie veruit de grootste, maar de verhuurder is ook actief in Barendrecht en Rotterdam. Woonvisie is landelijk gezien een middelgrote corporatie met ruim 9.500 verhuureenheden, waarvan 8.850 woningen en voor het overige bedrijfsonroerend goed en maatschappelijk vastgoed. Er werken bijna 100 mensen.

“Woonvisie is lange tijd gekarakteriseerd als een volkshuisvester met een grote lokale binding, een solide financieel beleid en een conservatieve taakopvatting. In de afgelopen jaren heeft een omwenteling plaatsgevonden, waarbij de organisatie zich snel heeft ontwikkeld tot een moderne corporatie met goed ingerichte processen en een actief vastgoedbeleid”, zo staat in het visitatierapport.

Van betekenis “Kwalitatief goed en betaalbaar wonen staan bij Woonvisie hoog in het vaandel. De visitatiecommissie heeft de corporatie leren kennen als een zeer ambitieuze ondernemende organisatie die vanuit een sterke visie van betekenis wil zijn”, aldus het rapport. “Het is een professionele en efficiënte corporatie, met prima volkshuisvestelijke prestaties. Door de gemeenten wordt Woonvisie gezien als een strategische corporatie. Heeft stevige invloed in haar werkgebied, kan toekomstvisie bepalen, is innovatief en heeft een uitermate goede financiële spankracht’, aldus het rapport. Naast alle lovende woorden ziet de visitatiecommissie ook nog verbeterpunten. Zo moet nog meer werk worden gemaakt van het samen met belanghebbenden opstellen van een integraal beleid op wonen, zorg en welzijn. “Door de fusie tot WoonCompas is Woonvisie verrijkt met expertise op dit thema”. Het advies is ook om een pas op de plaats te maken met de organisatie. “Na veranderingen in Slimmer Werken, het Nieuwe Werken en de fusies is het zaak om de bestendigheid van de organisatie te vergroten en alle ontwikkelingen te borgen”, zo staat in het rapport.

Het volledige rapport is te vinden op de website https://visitaties.nl/data/files/aH7mrHionMnxgaJ5Y4N2/L0689%20Stichting%20Woonvisie%20visitatierapport%202019.pdf


Foto: Geert van Someren