Ridderkerks Dagblad | Coronamaatregelen in gevangenissen soepeler

Coronamaatregelen in gevangenissen soepeler

mainImage

De bezoekregeling voor gevangenissen en tbs-klinieken wordt vanaf 2 juni versoepeld. Vanwege de coronacrisis golden er de afgelopen tijden strenge restricties, maar volgens minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) is het mogelijk die maatregelen vanaf volgende week deels terug te schroeven.

Voor de gevangenissen wordt begonnen met een proef op drie locaties: in Alphen aan de Rijn, Arnhem en Veenhuizen mogen gedetineerden een uur per week een bezoeker ontvangen. Er zal geen fysiek contact mogelijk zijn, de gevangenen en bezoekers worden gescheiden door plexiglas.

Ook mogen gevangenen vanaf 2 juni weer in "uitzonderlijke situaties" de gevangenis verlaten, voor bijvoorbeeld het bijwonen van een uitvaart van een familielid, schrijft Dekker aan de Tweede Kamer.

Voor tbs-klinieken en jeugdinstellingen worden de versoepelingen sneller doorgevoerd. Alle tbs'ers mogen vanaf 2 juni weer een bezoeker ontvangen, een uur per week. Bij mensen in jeugdinstellingen mogen twee ouders of wettelijke vertegenwoordigers een uur per week langskomen. Ook hier wordt plexiglas gebruikt om het risico op besmetting te beperken.

Ook voor verlof krijgen deze twee categorieën meer ruimte. "In de tbs-klinieken en jeugdinrichtingen is verlof een essentieel onderdeel van de behandeling", schrijft Dekker. "Vanaf 2 juni mogen justitiabelen in tbs-klinieken en jeugdinrichtingen daarom eenmaal per week maximaal twee uur met begeleid verlof, indien dit onderdeel is van hun behandelplan en dit in het belang is van hun re-integratie."

Als nieuwe besmettingen uitblijven, kunnen de regels vanaf 16 juni verder worden versoepeld voor gevangenissen, tbs-klinieken en jeugdinrichtingen. Vanaf augustus zouden de bezoek- en verlofregelingen weer naar de oude situatie kunnen terugkeren.


Door: ANP | Foto: Wikipedia