Ridderkerks Dagblad | Baggerwerkzaamheden in centrum en aan Rijnsingel

Baggerwerkzaamheden in centrum en aan Rijnsingel

mainImage

Vanaf half februari voert firma GKB Realisatie baggerwerkzaamheden uit in Ridderkerk, vooral in het centrum en aan de Rijnsingel in Slikkerveer. De werkzaamheden vinden plaats in verschillende gemeentelijke watergangen. Omdat er op meerdere locaties gewerkt wordt, is niet aan te geven waar op welk moment gewerkt wordt. Als de weersomstandigheden ongunstig zijn, kunnen de werkzaamheden uitlopen tot begin maart.

Niet alle sloten en watergangen zijn in beheer en onderhoud van de gemeente. Ook het waterschap voert in de winterperiode baggerwerk uit. Het is dus mogelijk dat u op meerdere plaatsen aannemers aan het werk ziet. Baggerwerkzaamheden vinden gemiddeld één keer per zes tot tien jaar plaats.
Ze zijn nodig voor de kwaliteit van het water en om te voldoen aan de eisen van het waterschap.

Vissen
In veel van onze watergangen zitten vissen. Hier wordt rekening mee gehouden. Waar beschermde soorten aanwezig zijn of de ontsnappingsmogelijkheden voor de vis slecht zijn, worden de sloten eerst afgevist. In alle andere gevallen is de werkwijze zo dat de aanwezige vissen de mogelijkheid krijgen te ontsnappen. Zo wordt schade aan de visstand beperkt.

Meer informatie
Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met toezichthouder Arnold van Erkel via (0180) 451 234 of met aannemer GKB via (0180) 642 929. 


Foto: Pixabay