Ridderkerks Dagblad | Aantal bijstandtrekkers in 2022 naar 600.000?

Aantal bijstandtrekkers in 2022 naar 600.000?

mainImage

Het aantal Nederlanders in de bijstand gaat komende jaren waarschijnlijk flink oplopen als gevolg van de coronacrisis. Volgens een doorrekening van organisatieadviesbureau Berenschot gaat het in het zwartste scenario in 2022 om bijna 600.000 mensen. Dat zou neerkomen op een toename van meer dan 185.000 mensen.

Experts van Berenschot baseerden zich op verschillende scenario's die eerder zijn geschetst door het Centraal Planbureau (CPB). De werkloosheid zal naar verwachting toenemen, stelde het CPB al. Maar de scenario's van het planbureau bevatten geen berekeningen voor het verwachte aantal bijstandsgerechtigden. Dat is echter wel belangrijke informatie voor gemeenten, aldus Berenschot. "Op basis daarvan weten gemeenten waar ze in de uitvoering rekening mee moeten houden en kunnen ze tijdig maatregelen nemen."

Nederland telde eind maart 413.000 mensen met een bijstandsuitkering, wat neerkomt op een stijging op maandbasis met circa duizend. Vooral de aanvragen van zelfstandigen namen toe. Dit kwam voornamelijk door de zelfstandigen die gebruikmaken van de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers, de Tozo-regeling. Deze is bedoeld om het inkomen van zzp'ers aan te vullen in de huidige crisistijd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), die de cijfers vrijdag publiceerde, is sprake van een trendbreuk. Sinds 2017 was vrijwel iedere maand sprake van een daling van het aantal mensen in de bijstand.


Door: ANP