Datum reünie RVVH is bekend

mainImage
Datum reünie RVVH is bekend

De datum voor de grote reünie van RVVH, het sluitstuk van de activiteiten in het kader van het 100 jarig bestaan, is vastgesteld. Dit is zaterdag 25 mei 2019 geworden.

Om alle leden, oud-leden en medewerkers in de gelegenheid te stellen bij deze reünie aanwezig te kunnen zijn, vindt de avond plaats in theater Het Plein aan het Koningsplein.

De jubileumcommissie van RVVH spreekt de hoop uit dat er tijdens deze reünie veel oud-leden zullen verschijnen zodat “sterke” verhalen vanuit het verleden weer opgerakeld kunnen worden.

Om toegang te verkrijgen tot de reünie zullen kaarten à € 10,= in de (voor)verkoop komen. Naar verwachting start men hiermee eind december/begin januari.


Foto: Digitaal Dagblad