Maandag installatie nieuwe burgerleden

mainImage
Maandag installatie nieuwe burgerleden

Op maandag 4 juni zullen om 20.00 uur worden de nieuwe burgerleden in een gezamenlijke commissievergadering geïnstalleerd in de raadzaal. Daarna gaan de commissies 'Samen leven' en 'Samen wonen' afzonderlijk in vergadering. Deze vergaderingen zijn openbaar.

Commissie 'Samen Leven'
Maandag 4 juni om 20.15 uur in de raadzaal van het gemeentehuis

Onderwerpen:
Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
Tweede wijziging gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie
Zienswijze concepten jaarstukken 2017 en begroting 2019 GR BAR-organisatie
Zienswijze Jaarverslag 2017 en Begroting 2019 Gemeenschappelijke regeling GGD-RR
Zienswijze Jaarverslag 2017, 1e begrotingswijziging 2018 en begroting 2019 Veiligheidsregio
Domein Maatschappij: ‘Onze Maatschappij, ons domein; fundament voor onze transformatie’
Gevolgd door een aantal vaste punten

Commissie 'Samen Wonen'
Maandag 4 juni om 20.15 uur in kamer A103 van het gemeentehuis.

Onderwerpen:
Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
Vaststellen besluitenlijst commissie Samen wonen 15 maart 2018
Zienswijze ontwerpbegroting 2019 DCMR
Zienswijze Begroting 2019 Nieuw-Reijerwaard


Foto: Digitaal Dagblad