Lijst kandidaten wethouders bevat geen verrassingen

mainImage
Lijst kandidaten wethouders bevat geen verrassingen

De partijen Partij 18PLUS, SGP, Echt Voor Ridderkerk, CDA en ChristenUnie, die met elkaar in gesprek zijn om te komen tot een nieuw college, hebben vandaag de namen van hun wethouderskandidaten officieel bekendgemaakt. Het lijstje namen leverde geen verrassingen op.

Henk van Os is de kandidaat voor Partij 18PLUS. Volbregt Smit is dat voor de SGP. Cora van Vliet wordt voorgedragen als kandidaat voor Echt Voor Ridderkerk. Peter Meij is de kandidaat van het CDA en Marten Japenga die voor de ChristenUnie.

De partijen willen op donderdag 31 mei 2018 het coalitieakkoord met de gemeenteraad bespreken. In dezelfde vergadering kunnen de nieuwe collegeleden worden benoemd.

Volgens de actuele planning vindt de eerste vergadering van het nieuwe college plaats op vrijdag 1 juni 2018. In die vergadering, ook het constituerend beraad genoemd, wordt een besluit genomen over de verdeling van de portefeuilles en de vervanging bij afwezigheid.

De vijf partijen hebben met elkaar 18 zetels in de gemeenteraad. Partij 18PLUS heeft vijf zetels, SGP en EVR beide 4 zetels, het CDA 3 zetels en de ChristenUnie 2 zetels.


Foto: Digitaal Dagblad