Laatste raadsvergadering voor zomerreces

mainImage
Laatste raadsvergadering voor zomerrecesDe raad vergadert op dinsdag 10 juli vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Agenda

  1. Opening en vaststelling van de agenda

  2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 41 Reglement van Orde)

  3. Kadernota begroting 2019

  4. RKC Rapport Decentralisatie van de zorg

  5. Aanvraag Vangnetuitkering voor tekort Rijksbijdrage BUIG


Vergaderstukken
U kunt de stukken behorende bij de agendapunten downloaden via www.ridderkerk.nl/vergaderstukken. De stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij de griffie.

Kunt u niet aanwezig zijn?
U kunt de vergaderingen van de commissies (geluid) rechtstreeks volgen en achteraf terugluisteren via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld.Foto: Digitaal Dagblad