Donderdag vergadert de raad

mainImage
Donderdag vergadert de raad

De gemeenteraad vergadert op donderdag 14 juni in de raadzaal van het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

Opening en vaststelling van de agenda
Vragenuur voor raadsleden (artikel 41 Reglement van Orde)
Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering d.d. 22 februari en 26 maart 2018
Tweede wijziging gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie
Zienswijze Jaarverslag 2017 en Begroting 2019 Gemeenschappelijke regeling GGD-RR
Zienswijze ontwerpbegroting 2019 DCMR
Domein Maatschappij: ‘Onze Maatschappij, ons domein; fundament voor onze transformatie’
Afdoening motie 2017-150 Buslijn 601

Vergaderstukken
U kunt de stukken behorende bij de agendapunten downloaden via www.ridderkerk.nl/vergaderstukken. De stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij de griffie.

Kunt u niet aanwezig zijn?
U kunt de vergaderingen van de commissies (geluid) rechtstreeks volgen en achteraf terugluisteren via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld.


Foto: Digitaal Dagblad