Donderdag vergaderen de commissies

mainImage
Donderdag vergaderen de commissies

Donderdagavond vergaderen de commissies 'Samen wonen' en 'Samen leven' in het gemeentehuis. Inwoners zijn van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen in het gemeentehuis. U kunt op elk moment in– en uitlopen.

Commissie 'Samen Wonen'
Donderdag 15 november 2018, om 20.00 uur in kamer A103 in het gemeentehuis.

Op de agenda staat onder meer:
Ontwerpverklaring van geen bedenkingen ‘Verpleeghuis Salem’
Herstel historische getijdenhaven Huys ten Donck
1e wijziging Programmabegroting Ridderkerk 2019 – 2022
Startnotitie Mobiliteitsplan Ridderkerk
Raadsinformatiebrief Cultuurhistorische Waardenkaart Woongebieden op verzoek van het raadslid mw. P. van Nes - de Man

Commissie 'Samen Leven'
Donderdag 15 november 2018, om 20.00 uur in de raadzaal in het gemeentehuis.

Op de agenda staat onder meer:
Startnotitie Ontwikkelperspectief Centrum Ridderkerk
2e wijziging programmabegroting 2018 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Raadsinformatiebrief ontwikkeling BAR-organisatie en bestuurlijke samenwerking
1e en 2e Tussenrapportage 2018 BAR-organisatie
Mandaten besluitvorming AVG-verzoeken


| Foto: Digitaal Dagblad