Donderdag vergaderen de commissies

mainImage
Donderdag vergaderen de commissies

De commissies Samen Leven en Samen Wonen vergaderen op donderdag 4 oktober in het gemeentehuis. Op de agenda's staan onder meer  het ontwerp strategische beleidsplan politie 2019-2022, uitvoering kunsttoepassing Koningsplein, vennootschapsbelasting 2018 - 2022, stand van zaken Eneco en bestemmingsplan Pruimendijk Ruimte voor ruimte tussen 180 - 184.

Commissie 'Samen Leven'
Donderdag 4 oktober 2018 om 20.00 uur in de raadzaal in het gemeentehuis.
* Opening en vaststelling agenda
* Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
* Vaststellen besluitenlijst commissie Samen leven van 6 september 2018
* Ontwerp strategische beleidsplan politie 2019 - 2022
* Uitvoering kunsttoepassing Koningsplein
* Vennootschapsbelasting 2018 - 2022
* Stand van zaken Eneco
* Gevolgd door een aantal vaste punten.

Commissie 'Samen Wonen'
Donderdag 4 oktober 2018 om 20.00 uur in kamer A 103 in het gemeentehuis.
* Opening en vaststelling agenda
* Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
* Vaststellen besluitenlijst commissie Samen wonen van 6 september 2018
* Vaststelling bestemmingsplan Pruimendijk Ruimte voor ruimte tussen 180 - 184
* Gevolgd door een aantal vaste punten.

Spreekrecht tijdens de commissievergaderingen
U kunt gebruik maken van het spreekrecht. Het mag ook gaan over onderwerpen die niet op de agenda staan. Doel van de vergadering is met name het verkrijgen van informatie van het college van burgemeester en wethouders en inwoners/organisaties. De politieke discussie en besluitvorming vinden veelal plaats in de gemeenteraad. Het spreekrecht moet uiterlijk om 10 uur op de dag van de vergadering bij de griffie worden aangevraagd (0180) 451 780.

U kunt de stukken behorende bij de agendapunten downloaden van de gemeentelijke website . De stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij de griffie.


Foto: Digitaal Dagblad