Donderdag raadsvergadering

mainImage
Donderdag raadsvergaderingDe raad vergadert op donderdag 5 juli vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 1. Opening en vaststelling van de agenda

 2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 41 Reglement van Orde)

 3. Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering d.d. 29 maart 2018

 4. Lijst van ingekomen stukken (zie afzonderlijke lijst), nadere inlichtingen over gegeven schriftelijke beantwoording (art. 40 RvO) en stemming over eventueel ingekomen verzoeken om een interpellatie.

 5. Begrotingsrechtmatigheid Jaarstukken 2017

 6. A. Jaarstukken 2017
  B. 1e Tussenrapportage 2018

 7. Meerjarenprognose Grondexploitaties Ridderkerk 2018

 8. Beantwoording vragen inzake afvalbeleid

 9. Aankoop gronden De Nes

 10. Voorbereidingsbesluit Prinses Margrietstraat 2, 12, 24, 26 en 36


Vergaderstukken
U kunt de stukken behorende bij de agendapunten downloaden via www.ridderkerk.nl/vergaderstukken. De stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij de griffie.

Kunt u niet aanwezig zijn?
U kunt de vergaderingen van de commissies (geluid) rechtstreeks volgen en achteraf terugluisteren via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld.


Foto: Digitaal Dagblad