De agenda van de raadsvergadering

mainImage
De agenda van de raadsvergadering

Komende donderdag 22 november is er om 20:00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis de maandelijkse gemeenteraadsvergadering.

Agenda:
1. Opening en vaststelling agenda
2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 41 Reglement van Orde)
3. Vaststelling besluitenlijsten raadsvergaderingen d.d. 20 september en 18 oktober 2018
4. Lijst van ingekomen stukken (zie afzonderlijke lijst), nadere inlichtingen over gegeven schriftelijke
beantwoording (art. 40 RvO) en stemming over eventueel ingekomen verzoeken om een
interpellatie.
5. Collegeprogramma 2018 - 2022 en eerste wijziging Programmabegroting 2019 -2022 6. Herstel historische getijdenhaven Huys ten Donck
7. Ontwerpverklaring geen bedenkingen Salem
8. Startnotitie Ontwikkelperspectief Centrum Ridderkerk
9. Startnotitie Mobiliteitsplan Ridderkerk
10. Mandaten besluitvorming AVG-verzoeken
11. Afdoening raadstoezeggingen 2e Tussenrapportage 2018

Kunt u niet aanwezig zijn?
U kunt de vergaderingen van de gemeenteraad rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken via
www.ridderkerk.nl/raadinbeeld.


Foto: Digitaal Dagblad