Commissievergaderingen over de jaarstukken

mainImage
Commissievergaderingen over de jaarstukken

Op donderdag 28 juni vergaderen om 20.00 uur in de raadzaal de commissies Samen leven en Samen wonen.

De agenda:

* Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
* Toelichting accountant op zijn Accountantsverslag van de controle van de Jaarstukken 2017
* Bevraging college over Accountantsverslag van de controle van de Jaarstukken 2017
* Jaarstukken 2017
* 1e Tussenrapportage 2018
* Kadernota begroting 2019
* Rondvraag leden

Spreekrecht tijdens de commissievergaderingen
U kunt gebruik maken van het spreekrecht. Het mag ook gaan over onderwerpen die niet op de agenda staan. Doel van de vergadering is met name het verkrijgen van informatie van het college van burgemeester en wethouders en inwoners/organisaties. De politieke discussie en besluitvorming vinden veelal plaats in de gemeenteraad. Het spreekrecht moet uiterlijk om 10.00 uur op de dag van de vergadering bij de griffie worden aangevraagd, telefoon (0180) 451 780.

Kunt u niet aanwezig zijn?
U kunt de vergaderingen van de commissies (geluid) rechtstreeks volgen en achteraf terugluisteren via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld


Foto: Digitaal Dagblad