College Ridderkerk verdeelt portefeuilles

mainImage
College Ridderkerk verdeelt portefeuilles

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk heeft vrijdag in zijn eerste vergadering, het constituerend beraad, de portefeuilles verdeeld.

Burgemeester Anny Attema heeft de portefeuille openbare orde en veiligheid, politie en brandweer, algemeen bestuurlijke zaken, bestuurlijke coördinatie en samenwerking, toezicht en handhaving.

Wethouder Henk van Os (Partij 18PLUS) is de eerste locoburgemeester met in zijn portefeuille economie, bedrijfsvoering, sport en dierenwelzijn.

Wethouder Volbregt Smit (SGP, tweede locoburgemeester) heeft de portefeuille financiën, grondbeleid, ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed.

Wethouder Cora van Vliet (EVR, derde locoburgemeester) beheert de portefeuille wijkteams, jeugdzorg, Wmo, Participatiewet (werk en inkomen), volksgezondheid en onderwijs.

Wethouder Peter Meij (CDA, vierde locoburgemeester) heeft de portefeuille verkeer en vervoer, beheer openbare ruimte en cultureel erfgoed.

Wethouder Marten Japenga (ChristenUnie, vijfde locoburgemeester) heeft de portefeuille welzijn, milieu en duurzaamheid/circulaire economie, cultuur, burger- en overheidsparticipatie en leefbaarheid in de wijken.

Donderdagavond werd duidelijk dat er aan wethoudersposten 0,6 meer 'fte' besteed zal worden. Het optrekken van de invulling van 4,0 naar 4,6 fte werd door de nieuwe oppositie als onnodig en niet nodig bewezen geacht.


Foto: Digitaal Dagblad