In het Reijerpark wordt plaats ingeruimd voor een nieuwe gemeentelijke sporthal, die in de zomer van 2018 gereed moet zijn. Dat besloot de meerderheid van de gemeenteraad donderdagavond. Met de herinrichting van het sportpark en het bouwen van de hal is een kleine 5 miljoen euro gemoeid. Korfbalvereniging KCR gaat op eigen kosten een clubgebouw tegen de sporthal aanbouwen en verlaat dus definitief sportpark Ridderkerk. Met de veelomvattende plannen is het eerste deel van het Integraal Accommodatie Plan (IAP) in gang gezet.

Ondanks dat het onderwerp in de raadsvergadering bijna twee uur in beslag nam, waren de voors en tegens al snel op de vingers na te tellen. PvdA, Partij 18PLUS, D’66/Groen Links, VVD en EVR kwamen met duidelijke motieven waarom zij niet met het voorstel konden instemmen. Te veel open eindjes aan de financiële kant en een onjuiste volgorde in de uit te voeren handelingen (nog niet gewijzigd bestemmingsplan, niet complete exploitatiebegroting) gaven de oppositie het idee dat het plan er ‘er nog even doorheen gejaagd moest worden’.

Meerdere partijen hadden het over de ‘KCR-hal’, terwijl de gemeentelijke hal het voortgezet onderwijs als grootste huurder zal krijgen. Leerlingen van o.a. het Farelcollege maken nog soms vele fietsmeters naar de Beverbol en dat is vanaf schooljaar 2018-2019 verleden tijd. In Bolnes legt men zich er echter niet zomaar bij neer dat de Beverbol gesloopt wordt. Met nog niet alle gebruikers is de gemeente overeengekomen wat de nieuwe locatie wordt van hun activiteiten. Langs de deuren werden naar verluid inmiddels meer dan duizend handtekeningen opgehaald. Het is uiteraard wel de vraag wat hier de waarde van is. Met alleen handtekeningen kan een hal niet geëxploiteerd worden.

Opvallend genoeg waren donderdagavond maar liefst vijf van de 29 gemeenteraadsleden afwezig. Het maakte voor de verhouding coalitie/oppositie weinig uit. Met 14 stemmen voor en 10 tegen kwam niet alleen de plaatsing van de hal en de verhuizing van KCR door de raad heen, maar werd ook een motie aangenomen waarin gevraagd wordt om te onderzoeken hoe de toegangswegen naar het Reijerpark voor fietsers en voetgangers veiliger kan worden gemaakt.

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Ridderkerk? Gratis abonneren!