Op donderdag 8 februari vergaderen de commissies Samen leven en Samen wonen in het gemeentehuis. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen. U kunt op elk moment in- en uitlopen.

Op de agenda’s staan de volgende onderwerpen.

Commissie ‘Samen Leven’
20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Opening en vaststelling van de agenda
Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
Vaststellen besluitenlijst commissie Samen leven van 11 januari 2018
Rapport rekenkamercommissie Kaderstellende rol van de gemeenteraad
Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk 2018
Aanvraag suppletie uitkering bommenregeling Lancaster
Intrekking Brandbeveiligingsverordening
Kadernotitie subsidiebeleid 2018 – 2022 Ridderkerk
Verordening Leerlingenvervoer Ridderkerk 2018
Overleg samenstelling Raad van Toezicht Stichting Welzijn Ridderkerk
Gevolgd door een aantal vaste punten.

Commissie ‘Samen Wonen’
20.00 uur in kamer A103 van het gemeentehuis.

Opening en vaststelling van de agenda
Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
Vaststellen besluitenlijst commissie Samen wonen 11 januari 2018
Nota Richtlijnen Grondprijzen gemeente Ridderkerk 2018
Reserve Groot Onderhoud Accommodaties Ridderkerk
Vaststelling bestemmingsplan Kievitsweg 107
Wijkprogramma West
Gemeentelijk rioleringsplan 2018 – 2022
Actualiseren bebouwde komgrenzen Ridderkerk
Raadsinformatiebrief over Molensteeg 34 en 36 op verzoek van het raadslid mw. P. van Nes-de Man
Gevolgd door een aantal vaste punten.

Bent u niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn?

Na de vergadering kunt u de vergadering terugluisteren via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld.
De uitzending start om 20.00 uur.

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Ridderkerk? Gratis abonneren!