Op donderdag 9 november vergaderen de commissie Samen wonen en Samen leven in het gemeentehuis. U bent van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen. U kunt op elk moment in- en uitlopen.

Commissie Samen leven, 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
*Opening en vaststelling van de agenda
*Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
*Vaststellen besluitenlijst commissie Samen leven van 28 september 2017
*2e wijziging programmabegroting VRR
*Zienswijze Evaluatie MRDH
*Zienswijze concept 2e tussenrapportage 2017 GR BAR-organisatie
Gevolgd door een aantal vaste punten.

Commissie Samen wonen, 20.00 uur in kamer A103 van het gemeentehuis.
*Opening en vaststelling van de agenda
*Presentatie van het Waterschap, de heer J. Ebbelaar
*Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
*Vaststellen besluitenlijst commissie Samen wonen van 7 september en 28 september 2017
*Vaststelling bestemmingsplan Bezoekerscentrum Waalbos
*NRIJ – Hoofdlijnenovereenkomst uittreding gemeente Rotterdam en nieuwe gemeenschappelijke regeling NRIJ
*MRDH zienswijze PvE Parkshuttle
Gevolgd door een aantal vaste punten.

Bent u niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn?
Volg de vergadering in geluid rechtstreeks vanachter uw computer / tablet / smartphone.
Na de vergadering kunt u de vergadering terugluisteren via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld.
De uitzending start om 20.00 uur.

Agenda en stukken
U kunt de agenda en de bijbehorende vergaderstukken online bekijken.
Commissie Samen leven
Commissie Samen wonen
Gebruikers van een iPad kunnen de stukken raadplegen via een speciale app RaadDigitaal