Op donderdag 9 november vergaderen de commissie Samen wonen en Samen leven in het gemeentehuis. U bent van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen. U kunt op elk moment in- en uitlopen.

Commissie Samen leven, 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
*Opening en vaststelling van de agenda
*Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
*Vaststellen besluitenlijst commissie Samen leven van 28 september 2017
*2e wijziging programmabegroting VRR
*Zienswijze Evaluatie MRDH
*Zienswijze concept 2e tussenrapportage 2017 GR BAR-organisatie
Gevolgd door een aantal vaste punten.

Commissie Samen wonen, 20.00 uur in kamer A103 van het gemeentehuis.
*Opening en vaststelling van de agenda
*Presentatie van het Waterschap, de heer J. Ebbelaar
*Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
*Vaststellen besluitenlijst commissie Samen wonen van 7 september en 28 september 2017
*Vaststelling bestemmingsplan Bezoekerscentrum Waalbos
*NRIJ – Hoofdlijnenovereenkomst uittreding gemeente Rotterdam en nieuwe gemeenschappelijke regeling NRIJ
*MRDH zienswijze PvE Parkshuttle
Gevolgd door een aantal vaste punten.

Bent u niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn?
Volg de vergadering in geluid rechtstreeks vanachter uw computer / tablet / smartphone.
Na de vergadering kunt u de vergadering terugluisteren via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld.
De uitzending start om 20.00 uur.

Agenda en stukken
U kunt de agenda en de bijbehorende vergaderstukken online bekijken.
Commissie Samen leven
Commissie Samen wonen
Gebruikers van een iPad kunnen de stukken raadplegen via een speciale app RaadDigitaal

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Ridderkerk? Gratis abonneren!