Vorige week is het bestuur van de BIZ-Winkelhart Ridderkerk (in oprichting) een campagne gestart richting de ondernemers om tot één organisatie te komen in het winkelhart. Op dit moment zijn er drie winkeliersverenigingen (114 leden) en nog eens 25 freeriders (dit zijn winkeliers die niet aangesloten zijn en ook niet meebetalen, maar wel meeliften op de activiteiten). De winkeliers die de kar trekken vinden dit een onwenselijke situatie die de samenhang in het winkelhart niet bevordert.

Doordat men de laatste jaren onder meer met een economische crisis, veranderd koopgedrag, vergrijzing en e-commerce via internet te maken kreeg, is de leegstand in het centrum van Ridderkerk toegenomen. Dat zorgt voor nog minder inkomsten voor de verenigingen. En juist als er dan veel te doen staat om de problemen aan te pakken is het handiger, efficiënter en wenselijk dat de zaken gezamenlijk worden aangepakt.

Eén aanspreekpunt met andere organisaties is dan belangrijk. Ook op het gebied van promotie kan er veel gewonnen worden en geld bespaard door efficiënter te werken. Het inzetten van een centrummanager zorgt ook voor meer rust bij de bestuurders, die dit nu op vrijwillige basis doen naast het werk in hun winkel.

Dan is het oprichten van een BIZ, wat staat voor Bedrijven InvesteringsZone, een belangrijke stap in de goede richting. De BIZ geldt voor alle ondernemers in de BI-Zone. Dit is een afgebakend gebied, waarbinnen alle detail- en horecaondernemers gevestigd zijn en middels een belastingheffing verplicht worden mee te betalen. De middelen die binnenkomen gaan direct door naar de stichting BIZ Winkelhart Ridderkerk. Deze stichting heeft een BIZ-Activiteitenplan ingediend dat inmiddels via een uitvoeringsovereenkomst door de gemeenteraad is goedgekeurd. De BIZ gaat hiermee de verplichting aan om zich in te zetten voor het realiseren en profileren van een representatief en veilig winkelgebied, met een aangenaam verblijfsklimaat voor ondernemers en consumenten. Daarbij zullen zaken als goede promotie, bereikbaarheid en het tegengaan/oplossen van leegstand prioriteit krijgen.

Realisatie van het plan wordt pas werkelijkheid wanneer de betrokken ondernemers daar in april hun stem op uitbrengen. “En dat zal nog een hele kluif worden”, zegt Ruud Scheenjes, die als coördinator bij de BIZ is betrokken.

Naast een campagne waarin voor de ondernemers alles uit de doeken wordt gedaan, zullen ook alle winkeliers en eigenaren van het vastgoed in het centrum persoonlijk worden benaderd. Daarvoor moeten ongeveer 170 gesprekken worden gevoerd. Vooral het benaderen van de stemgerechtigden van de grootwinkel/filiaalbedrijven vergt erg veel inspanning.

Ook Ellen van de Woestijne, zelf eigenaresse van Hema Ridderkerk en voorzitter van de BIZ, onderschrijft het belang om het samen aan te pakken. “Het zal voor elke ondernemer, klein of groot, van belang zijn dat ze in een gezond winkelcentrum kunnen opereren. En daarbij is het ook van wezenlijk belang dat we in de uitvoering goed samenwerken met andere partijen. Gelukkig kregen we in de afgelopen twee en een half jaar op diverse vlakken steun van de gemeente.”

Wethouder Dokter zorgde ervoor dat ook de vastgoedeigenaren om tafel kwamen. Ze zijn nu een onderdeel binnen de BIZ en in het bestuur vertegenwoordigd. Het wordt voor het bestuur een spannende tijd en hopen van harte dat hun missie wordt bereikt.

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Ridderkerk? Gratis abonneren!