Binnenkort staan er weer diverse wijkspreekuren op de agenda. Komende dinsdag staat Drievliet / ‘t Zand op de agenda. U kunt bij verschillende tafels vragen stellen over uw leefomgeving.

Vragen over leefbaarheid?
Een leefbaarheidsteam bestaat uit verschillende partners die samenwerken om de wijk leef-baarder te maken: de politie, gemeente en Sport en Welzijn. Tijdens de wijkspreekuren kunt u direct terecht met uw klacht of vraag.

Vragen over welzijn en zorg?
Het wijkteam bestaat uit medewerkers van maatschap-
pelijk werk, opvoedingsondersteuning (gezinscoaching), jeugdhulp (aan verstandelijk beperkten en jeugd die gebruik maakt van ggz zorg), ouderenzorg, jongerenwerk, opbouwwerk, Wmo en Inkomen. Bij hen kunt u terecht met al uw vragen op het gebied van welzijn en zorg, bijvoorbeeld over nanciële ondersteuning, eenzaamheid en vragen over opgroeiende kinderen.

DRIEVLIET / T ZAND
Datum: 6 maart Tijd: 19.00-20.00 uur Locatie: Het Ronde Sant

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Ridderkerk? Gratis abonneren!