Deze week staan er weer twee wijkspreekuren op de agenda. Komende maandag staat Rijsoord op de agenda en dinsdag kan men in Slikkerveer terecht. U kunt bij verschillende tafels vragen stellen over uw leefomgeving.

Vragen over leefbaarheid?
Een leefbaarheidsteam bestaat uit verschillende partners die samenwerken om de wijk leef-baarder te maken: de politie, gemeente en Sport en Welzijn. Tijdens de wijkspreekuren kunt u direct terecht met uw klacht of vraag.

Vragen over welzijn en zorg?
Het wijkteam bestaat uit medewerkers van maatschappelijk werk, opvoedingsondersteuning (gezinscoaching), jeugdhulp (aan verstandelijk beperkten en jeugd die gebruik maakt van ggz zorg), ouderenzorg, jongerenwerk, opbouwwerk, Wmo en Inkomen. Bij hen kunt u terecht met al uw vragen op het gebied van welzijn en zorg, bijvoorbeeld over nanciële ondersteuning, eenzaamheid en vragen over opgroeiende kinderen.

Rijsoord
Datum: 12 maart
Tijd: 19.00-20.00 uur
Locatie: VV Rijsoord

Slikkerveer
Datum: 13 maart
Tijd: 19.30-20.30 uur
Locatie: OBS De Reijer

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Ridderkerk? Gratis abonneren!