Teamwijkidee Drievliet ‘t Zand zorgde er ook dit jaar weer voor dat bewoners van zorg- en verpleeghuizen, aanleunwoningen en diverse flats in de wijk een kerstgroet in de brievenbus kregen. De vrijwilligers bezorgden maar liefst 1250 kaarten. Op deze manier werden de mensen tevens uitgenodigd voor de activiteiten in 2018.