De opbouwwerkers van Sport en Welzijn, Eveline Freling, René Belder en Sandra van Marion, sluiten een goed jaar af. De sociaal makelaars startten voor alle bewoners in Ridderkerk een campagne ‘Ha Buurman, hé Buurvrouw’, organiseerden Buurtenten in diverse wijken en het project ‘de SPUR’. Dit project verbindt bewoners op straat- en buurtniveau om elkaar te helpen. Ook biedt het opbouwwerk ondersteuning aan buurt- en bewonersinitiatieven. Enkele voorbeelden zijn de vrouwendag, de straatspeeldag, burendag. Een goede samenwerking met partners en bewoners is hierin van groot belang. Als blijk van waardering deelde het opbouwwerk woensdag 20 december oliebollen aan hen uit.
Bent u nieuwsgierig geworden naar het opbouwwerk en wilt u meer weten? Neem contact op met Sandra van Marion via 0180 – 432 350 of [email protected]