Het KNMI heeft voor bijna alle provincies op vrijdagmorgen code geel afgegeven. Dit omdat het her en der glad kan zijn op de wegen. Voor onze regio geldt dat vooral in het gebied richting het oosten. Daar bestaat kans op bevriezing van natte weggedeelten. Alle verkeersdeelnemers kunnen hinder ondervinden. Geadviseerd wordt om het rijgedrag aan te passen. In de gemeente Ridderkerk hebben de gladheidsbestrijders uit voorzorg op donderdagavond al enkele uren zout gestrooid.

Graphic: KNMI