Vanaf 10 januari tot en met 24 februari 2018 wordt in de Oudheidkamer een tentoonstelling gehouden over de firma Aardoom Hoveniers.
Hiermee wordt de start gevierd van een jubileumjaar. In 2018 bestaat de firma Aardoom 225 jaar. Volgens de laatst bekende gegevens werd in 1793 begonnen met het tuindersvak. Hiermee is de firma Aardoom waarschijnlijk één van de oudste familiebedrijven in Nederland.

Ging men in vroeger tijden met kruiwagen en spade op pad, nu wordt er met de modernste hulpmiddelen gewerkt. Dit met veel aandacht voor het maatschappelijk verantwoord ondernemen.
De geschiedenis van de firma Aardoom zal te zien zijn in de vorm van foto’s, boeken en gereedschappen. In de vitrines zullen ook diverse oude boeken over het vak van hovenier te zien zijn.
Kortom, weer een expositie die de moeite waard is om bekeken te worden.