Op 8 februari 2018 wordt in het clubhuis van VV Rijsoord de 42e Seniorendag georganiseerd. Elk jaar is het weer een uitdaging voor de organisatoren om de meer dan 250 gasten een prachtige dag te laten beleven. Deze uitdaging wordt, net als alle jaren, met meer dan 100 procent enthousiasme aangegaan.

Het programma krijgt steeds meer vaste vormen zodat gezegd kan worden dat er een programma komt dat staat als een huis. De laatste jaren is de organisatie voorzichtig een andere weg ingeslagen, waarbij elk jaar een nieuwigheid ingebouwd wordt. De trouwe bezoekers weten deze veranderingen te waarderen. De organisatie vertrouwt er dan ook op dat nieuwe bezoekers, zich zeker thuis zullen voelen bij het te presenteren programma.

Kosten.
Zo’n dag organiseren kost wat en de organisatie is zijn sponsoren dan ook dankbaar voor hun ondersteuning. Maar daarmee is men er nog niet. Zoals bekend wordt jaarlijks een loterij gehouden met vele mooie prijzen. De huis-aan-huisverkoop in Rijsoord (en omgeving), door de vele vrijwilligers van de VV Rijsoord, zal plaatsvinden op zaterdag 6 januari 2018. Gehoopt wordt dat er dan zoveel mogelijk loten aan de man/vrouw kunnen worden gebracht, waarmee de seniorendag geldelijk ondersteund kan worden.

Entreekaarten
Zodra er meer bekend is over de uitgifte van de (gratis) entree kaarten zal dit via de geijkte kanalen bekend worden gemaakt.