Het Centraal Justitieel Incassobureau incasseerde over het boekjaar 2017 bijna 75.000 boetes voor appen of bellen in het verkeer. Daarmee werd bijna 17 miljoen euro geïnd.

In Zuid-Holland werden de meeste boetes (ruim 18.000) uitgeschreven voor bij elkaar het hoogste bedrag (ruim 4 miljoen euro).

In Flevoland en Drenthe werden de minste boetes voor appen en bellen tijdens het autorijden uitgedeeld.