Donderdagavond vergaderen de commissies ‘Samen wonen’ en ‘Samen leven’ in het gemeentehuis. Inwoners zijn van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen in het gemeentehuis. U kunt op elk moment in– en uitlopen.

Commissie ‘Samen Wonen’
Donderdag 15 november 2018, om 20.00 uur in kamer A103 in het gemeentehuis.

Op de agenda staat onder meer:
Ontwerpverklaring van geen bedenkingen ‘Verpleeghuis Salem’
Herstel historische getijdenhaven Huys ten Donck
1e wijziging Programmabegroting Ridderkerk 2019 – 2022
Startnotitie Mobiliteitsplan Ridderkerk
Raadsinformatiebrief Cultuurhistorische Waardenkaart Woongebieden op verzoek van het raadslid mw. P. van Nes – de Man

Commissie ‘Samen Leven’
Donderdag 15 november 2018, om 20.00 uur in de raadzaal in het gemeentehuis.

Op de agenda staat onder meer:
Startnotitie Ontwikkelperspectief Centrum Ridderkerk
2e wijziging programmabegroting 2018 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Raadsinformatiebrief ontwikkeling BAR-organisatie en bestuurlijke samenwerking
1e en 2e Tussenrapportage 2018 BAR-organisatie
Mandaten besluitvorming AVG-verzoeken