Toen ik vorige week de uitzending van Andere Tijden zag over de kindertehuizen in de jaren veertig en vijftig in Nederland gingen mijn gedachten terug naar mijn eigen internaattijd in Zeist. Ik schrok van de verhalen over de liefdeloze zorg in die kindertehuizen in die jaren na de Tweede Wereldoorlog. Mijn ouders stuurden mij in 1962 als 10-jarige naar een internaat in Zeist, toen mijn vader vanwege zijn werk overgeplaatst werd van Curaçao naar Australië. Mijn twee jongere broers mochten met mijn ouders mee, ik werd ondergebracht op het internaat van de Evangelische Broedergemeente. Waarom ik niet mee mocht met de rest van het gezin naar Sydney is mij nooit helemaal duidelijk geworden. Het zou beter zijn voor mijn schoolopleiding, maar ik denk dat ze hoopten dat ik wat beter in het gareel ging lopen door de strenge aanpak van de zusters op het internaat.

De eerste dag kan ik mij nog goed herinneren. Ik was verdrietig en de directrice nam mij achterop de fiets mee om boodschappen te halen bij de winkels aan de Slotlaan. Mijn eerste winter in Nederland was meteen een van de koudste. De beroemde Elfstedentocht van 1963, met winnaar Reinier Paping, werd gereden en op het internaat waren de wc’s bevroren. Alle kinderen werden naar familie gestuurd (ik naar een oude tante in Huizen) tot de ergste koude weg was en het water weer stroomde. In de vastentijd, de 40 dagen voor Pasen, kregen we boterhammen met tevredenheid. Bij de broodmaaltijd betekende dat twee boterhammen met beleg en de rest met alleen margarine. De opbrengst ging naar de zending in Suriname. De zusters waren zeker niet liefdeloos, al kreeg ik weleens klappen. Als ik ‘s avonds in de slaapzaal nog te lang doorpraatte als het stil moest zijn, mocht ik voor straf een halfuur in de hoek van de slaapkamer blijven staan.

Toch heb ik veel aan de directrice te danken. Toen mijn gedrag niet verbeterde, was er sprake van een overplaatsing naar een zwaarder regime op een ander internaat. Ik heb het aan haar te danken dat ik mocht blijven in Zeist. Zij had door dat ik meer tijd nodig had om mij aan te passen. Daar ben ik haar dankbaar voor, want dat was bepalend voor het verloop van mijn verdere leven. Ik kijk achteraf met een goed gevoel terug op die periode in Zeist, hoe lastig het ook is om jaren zonder je ouders te moeten opgroeien.

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Ridderkerk? Gratis abonneren!