In de maand maart staan veel groep-8-ouders voor de keuze welke middelbare school het beste bij hun zoon of dochter past. Het advies van de basisschool, de Cito-score, de sfeer, de status, de kleur en de kwaliteit van de school zijn daarbij meestal doorslaggevend. Ouders zouden er wat mij betreft ook op kunnen letten of stapeling van diploma’s door de school echt wordt mogelijk gemaakt of zelfs gestimuleerd. Nu de tweejarige brugklassen bijna zijn verdwenen, wordt het voor een leerling steeds belangrijker om later in je schoolloopbaan toch de mogelijkheid te krijgen om op te stromen. Uit onderzoek blijkt dat het aantal scholieren dat opleidingen stapelt, afneemt. Minder vmbo’ers stappen met hun TL-diploma over naar havo-4 en minder havisten naar het vwo. Laatbloeiers en kinderen uit lagere sociale milieus zijn daarvan de dupe, omdat ze eindigen met een lager diploma dan ze aankunnen.

Voor laatbloeiers heb ik altijd een zwak gehad, en dat komt door mijn eigen schoolcarrière. Ik kwam in de zesde klas van de lagere school niet in aanmerking voor het toelatingsexamen voor de hbs. Ik kreeg een mulo-advies. Na vijf jaar over de vierjarige opleiding te hebben gedaan, haalde ik in 1969 het mulo B-diploma en stroomde drempelloos door naar havo-4. Ik haalde goede resultaten en kon over naar havo-5. In die zomervakantie kreeg ik de boekenlijst toegestuurd en zag dat de boekenlijsten van havo-4 en atheneum-5 vrijwel identiek waren. Ik heb toen al mijn moed bijeen geraapt en de conrector atheneum thuis opgebeld met de vraag of ik niet naar atheneum-5 zou kunnen i.p.v. naar havo-5. Hij nodigde mij uit voor een persoonlijk gesprek op zijn studeerkamer en na afloop hoorde ik dat ik toegelaten was. Twee jaar later haalde ik met een mooie cijferlijst mijn atheneumdiploma en kon ik geschiedenis gaan studeren op de universiteit.

Mijn generatie kreeg via de Mammoetwet meer kansen om hoger op te komen dan nu soms het geval is lijkt. Ik zou als laatbloeier in deze tijd grote kans hebben gelopen minder ver gekomen te zijn. Daarom horen leerlingen mijn inziens ruime kansen te krijgen anders gaat er onnodig talent en motivatie verloren. En het helpt enorm als een docent hoge verwachtingen heeft van zijn leerlingen, die maken het dan doorgaans waar. Maar nog belangrijker dan kansen krijgen en inspirerende docenten is doorzettingsvermogen. Als een kind ondanks de toegenomen belemmeringen doorzettingsvermogen heeft en dat ook laat zien, komt het altijd goed terecht, met welk diploma dan ook!

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Ridderkerk? Gratis abonneren!