Woensdag jaarlijkse ideeëndag

mainImage
Woensdag jaarlijkse ideeëndag

Morgen, woensdag 19 september, is in het gemeentehuis weer de jaarlijkse Ideeëndag! De Hofzaal (Koningsplein 2) is deze dag ingericht als huiskamer waar u, tussen 10.00 en 21.00 uur, in verschillende hoekjes koffie of thee kunt komen drinken. Een goed gesprek begint namelijk vaak met een ‘bakkie’.

Op de Ideeëndag ontmoet u andere inwoners, maar ook collegeleden en medewerkers van de gemeente. Met elkaar wordt gepraat over bijvoorbeeld veiligheid, groen, verkeer, onderwijs, welzijn, cultuur en de samenleving. We horen graag uw ideeën en welke rol u daarbij wilt of kunt vervullen. Uw inbreng wordt gebruikt voor het nieuwe collegeprogramma, een uitwerking van het coalitieakkoord ‘Veel kleuren, één palet’. Daarin staan de plannen van het college van burgemeester en wethouders voor de periode 2018-2022.

Neem gerust uw kind(eren) mee. In de gezellige huiskamer is een kinderhoekje ingericht en er staat iets te drinken klaar. Kunt u niet naar de Ideeëndag komen, maar wilt u toch meedoen of -denken? Stuur dan een mail met uw ideeën of suggesties naar [email protected].


Foto: Digitaal Dagblad