Vroege Sint in Rijsoord

mainImage
Vroege Sint in Rijsoord

Zoals gebruikelijk is de Sint er binnen de gemeentegrenzen weer vroeg bij in Rijsoord. Komende zaterdag zet hij daar al voet aan wal. En vroeg ook. Evenals voorgaande jaren hoopt Sint zo rond half tien ‘s morgens per boot te arriveren aan de Waalweg (ter hoogte van “Ross Lovell”).

Optocht
Muziekvereniging “Sursum Corda” zal de Sint begeleiden op zijn rondrit door Rijsoord. Het kinderfeest zal ook dit jaar plaatsvinden in de Gereformeerde kerk aan de Rijksstraatweg 95.

Maak jij een mooie tekening voor de Sint? Wellicht roept de Sint je wel op het podium aanstaande zaterdag. Je kunt je creatie inleveren tijdens de rondrit door Rijsoord bij de Sint of de Pieten.

Natuurlijk zal tijdens het feest ook gelegenheid zijn voor de kinderen om zelf de Sint en zijn Pieten te begroeten en op de foto te gaan. En met een beetje geluk neemt Sint ook weer iets lekkers mee!

Het feest voor de kinderen is gratis toegankelijk voor leden van de organiserende Oranjevereniging "Nederland en Oranje" Rijsoord. Niet-leden betalen € 2,50 p.p.


| Foto: Digitaal Dagblad