Vogels kijken in de Crezéepolder

mainImage
Vogels kijken in de Crezéepolder

Woensdag 23 mei organiseert Natuurvereniging IJsselmonde een avondexcursie. Deze voert naar de Crezéepolder, waar gekeken wordt naar de vele vogels die in dit gebied zitten. De Crezéepolder is een heel bijzonder vogelgebied. Onder invloed van eb en vloed stroomt het water in en uit de voormalige landbouwpolder. Deze voortdurende verandering trekt vele vogels die voortdurend in beweging zijn om het meest gunstige voedselrijke plekje te vinden. Inmiddels heeft de Crezéepolder een reputatie opgebouwd als echte hotspot voor vogels.
Vogelaars van Natuurvereniging IJsselmonde geven uitleg bij alles wat er te zien is.
Iedereen kan mee. De start is om 19.00 uur vanaf het hek aan de Oost-Molendijk. Aanmelden kan via deze link.


Foto: Digitaal Dagblad