Tijdelijk geen maaiactiviteiten wegens broedseizoen

mainImage
Tijdelijk geen maaiactiviteiten wegens broedseizoen


Bij de gemeente komen regelmatig vragen of klachten binnen over het maaien van bermen en het onderhoud aan watergangen, zoals sloten en vijvers. Van begin april tot ongeveer half juli worden geen werkzaamheden aan de bermen en watergangen uitgevoerd, omdat veel dieren zich dan broeden en planten in bloei staan.

Dit is vastgelegd in de Flora- en Faunawet. Direct na 15 juli wordt weer gestart met het onderhoud aan de bermen, sloten en vijvers. Uitzondering hierop zijn bermen waar hoge beplanting problemen kan opleveren, bijvoorbeeld in het verkeer. Deze zijn eind mei al gemaaid. Ook bermen waar de grote berenklauw (een plant) overlast geeft, worden zo snel mogelijk gemaaid.

Foto: Digitaal Dagblad