Start werkzaamheden Oosterpark

mainImage
Start werkzaamheden Oosterpark

Sinds afgelopen maandag voert Staatsbosbeheer namens het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde werkzaamheden uit in het Oosterpark. De werkzaamheden duren ongeveer tot eind september. Het gaat om regulier onderhoud, maar er zijn ook maatregelen nodig vanwege de essentaksterfte. Door de werkzaamheden zijn sommige delen van het park afgesloten. Om de kap en de huidige samenstelling van het groen is veel te doen geweest. De huidige werkzaamheden zorgen ervoor dat er nog meer fijnstof van de A15 richting Drievliet waait, aldus bezorgde bewoners die zich verenigd hebben in 3VO.Biotoop.

Opslag
Het hout wordt tijdelijk opgeslagen op de parkeerplaats aan de westzijde van het park en de parkeerplaats tussen Bloemenjungle en de sportvelden. Deze parkeerplaatsen zullen gedurende de werkzaamheden afgesloten zijn en totdat het hout is afgevoerd.

Essentaksterfte
De essentaksterfte wordt veroorzaakt door een schimmel die alle essen in Nederland aantast. De ziekte is niet te genezen en verspreidt zich steeds sneller. Aangetaste bomen zijn onveilig en kunnen (grote) takken laten vallen en ineens omvallen. De essen langs het fietspad bij het honkbalveld blijven voorlopig staan, maar ook daar wordt aan de vitaliteit getwijfeld. Om hier de veiligheid te garanderen worden deze bomen in de gaten gehouden door middel van inspecties.

Foto: Michel Ouwens


Foto: Digitaal Dagblad