Samenwerking Aafje en Pameijer wegens succes verlengd

mainImage
Samenwerking Aafje en Pameijer wegens succes verlengd

De twee jaar geleden ingezette samenwerking tussen Aafje en Pameijer wordt voortgezet én uitgebreid. Dit betekent dat cliënten van Pameijer voorlopig doorgaan met het ondersteunen van activiteiten op Aafje locatie Reyerheem in Ridderkerk. Daarnaast wordt de samenwerking indien mogelijk naar meerdere Aafje locaties uitgebreid. De mensen van Pameijer, die door een beperking een afstand hebben tot de reguliere arbeidsmarkt ondersteunen o.a. bij het onderhouden van de tuin, helpen in de brasserie en zijn als maatje actief in de huiskamers.

De samenwerking doet een beroep op de maatschappelijke betrokkenheid van de cliënten van Pameijer. Maar ook wordt hiermee in belangrijke mate bijgedragen aan het welzijn van de bewoners in de huizen van Aafje. Met de extra inzet van Pameijer kan Aafje ook taken oppakken die de participatie en het welzijn bevorderen van alle klanten én buurtbewoners tijdens bijvoorbeeld ontmoetingspleinen. De cliënten van Pameijer doen door middel van deze (sociale) inzet werkervaring op en doen volop mee in de samenleving. Zij krijgen hier mee de mogelijkheid om een stap te zetten in hun leven en, zoals ieder ander, een bijdrage te leveren.

Foto: Diana Onstenk helpt mee in de brasserie van Aafje locatie ’t Ronde Sant in Ridderkerk


| Foto: Digitaal Dagblad