RET: geen geld voor meer vervoersuren

mainImage
RET: geen geld voor meer vervoersuren

Rotterdam stimuleert het fietsen maar is voor het gebruik van de tram en de bus afhankelijk van het budget van MRDH, het samenwerkingsverband Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Dat is ook de reden dat de RET elke zomer in de maanden juli en augustus gedurende zeven weken lang niet volgens haar reguliere dienstregeling rijdt. Maar het is een misverstand te denken dat dit een bezuinigingsmaatregel is, laat burgemeester Aboutaleb weten op vragen van Leefbaar Rotterdam.

In de afspraken met de opdrachtgever (MRDH) is opgenomen dat de RET ”een hoeveelheid openbaar vervoer moet leveren”, uitgedrukt in uren of kilometers. Bij het bepalen van die inzet is gekeken naar de reizigersvraag. Als de RET zou besluiten om ’s zomers niet in te krimpen, dan zal dit in andere jaargetijden moeten gebeuren. ‘’We realiseren ons echter wel dat de exploitatiesubsidie die de RET van de MRDH ontvangt beperkt is en noopt tot het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten’’, laat het college weten.

Wel is het zo dat de zomerdienst op de metro met ingang van 2018 inmiddels al verkort is van zeven weken naar zes weken, en die verkorting zal vanaf 2019 ook voor tram en bus gelden. De relatief grote drukte in de eerste week van de zomervakantiedienstregeling, zoals die zich in voorgaande járen vaak voordeed en waardoor Leefbaar de vragen stelden, behoort daarmee tot het verleden.

In de voorbije zomer ging het mis toen er gedurende twee weken in augustus onderhoudswerkzaamheden werden uitgevoerd aan de metrobaan tussen Wilhelminaplein en Maashaven. Gevolg daarvan was niet alleen dat er geen doorgaand metroverkeer mogelijk was, maar ook dat de frequentie van de metro tussen Centraal en Wilhelminaplein, en tussen Maashaven en Spijkenisse, lager was dan in de reguliere zomervakantiedienstregeling. Tevens konden door lijn E geen extra spitsritten worden uitgevoerd. ‘’Dat heeft op sommige tijdstippen geleid tot zeer volle metrovoertuigen’’, geeft Aboutaleb namens mobiliteitswethouder Bokhove toe. ‘’Maar het is niet mogelijk om een bedrag te noemen waarmee dit voorkomen had kunnen worden.’’


Foto: Digitaal Dagblad