Prijsstijgingen lopen per woningtype uiteen

mainImage
Prijsstijgingen lopen per woningtype uiteen

De woningmarkt heeft zich sinds het einde van de crisis spectaculair ontwikkeld. Door de aanhoudende lage rentestand is kopen aantrekkelijker dan huren. Maar door een teruglopend aanbod is er sprake van krapte. De grote vraag naar woningen in combinatie met die lage rente hebben forse prijsstijgingen tot gevolg. Landelijk zijn de prijzen het afgelopen jaar met 9,7% gestegen ten opzichte een jaar eerder.

In Barendrecht en Ridderkerk zijn er verschillen waar te nemen. Ten opzichte van het eerste kwartaal 2017 zijn de prijzen in het eerste kwartaal van 2018 in Barendrecht gestegen met 30% terwijl de prijzen in Ridderkerk met 17% stegen. Er dient echter wel onderscheid te worden gemaakt in woningtypes, want prijsstijgingen lopen per woningtype sterk uiteen. Tussenwoningen stegen in Barendrecht en Ridderkerk met circa 13%. Twee-onder-één-kapwoningen stegen in Ridderkerk harder dan in Barendrecht met respectievelijk 8,8 en 6.1%. Vrijstaande woningen laten grotere verschillen zien. In Barendrecht zijn vrijstaande woningen met 50% gestegen terwijl dit in Ridderkerk ‘beperkt’ bleef tot 6.8%. Opgemerkt moet worden dat de 50% stijging in Barendrecht wellicht iets geflatteerd is, omdat er mogelijk enkele duurdere vrijstaande woningen zijn verkocht in vergelijking met de periode daarvoor. Een appartement is in Barendrecht 10% duurder geworden terwijl deze in Ridderkerk 1,3% steeg.

De NVM spreekt van een woningmarkt die ‘’meer en meer vastloopt”. Delta NVM Makelaars bevestigt dat dit ook op regionaal niveau speelt. “Wij verkopen met grote regelmaat woningen binnen één dag. Soms doen we er langer over, omdat wij op zoek gaan naar de beste koper op dat moment en niet naar de eerste koper. ''Het beste resultaat'', dat zijn wij verplicht aan onze opdrachtgever en daar doen wij alles voor'', aldus Delta NVM Makelaars. Feit blijft dat door het beperkte aanbod de woning snel zijn weg vindt naar de nieuwe eigenaar. In Barendrecht gaat de verkoop het snelst en wel gemiddeld binnen 35 dagen terwijl de verkoop in Ridderkerk iets langer duurt, namelijk 76 dagen. Landelijk geldt een verkooptijd van 56 dagen.

Wat is uw woning waard?

Ook de kwaliteit van het aanbod verschilt tussen de twee gemeenten. De woningvoorraad in Ridderkerk dateert grotendeels uit de periode 1955-1985. In Barendrecht wordt de woningvoorraad grotendeels bepaald door de bouw van Vinex-locatie Carnisselande vanaf 1995. Mogelijk is de jongere woningvoorraad van Barendrecht de reden van de hogere prijzen in vergelijking met Ridderkerk. Een tussenwoning in Barendrecht kostte in het eerste kwartaal 2018 € 267.000 terwijl deze in Ridderkerk € 229.000 kostte. Als u benieuwd bent wat uw woning waard is? Op 9 juni heeft Delta NVM Makelaars een taxatiedag. U kunt voor deze dag een afspraak maken voor een waarde advies. Natuurlijk kunt u ook voor een andere dag een afspraak maken. Voor verdere informatie: www.deltamakelaars.nl


Foto: Digitaal Dagblad