Populierenkap langs rijksweg vanwege pluis

mainImage
Populierenkap langs rijksweg vanwege pluis

Op een aantal plaatsen langs de A15 en A16 ter hoogte van knooppunt Ridderkerk verwijdert Rijkswaterstaat van begin januari tot eind februari populieren in verband met ernstige overlast door pluis die schade kan veroorzaken aan de gewassen van de nabij gelegen tuindersbedrijven. Ook zorgt de pluis voor brandgevaar. Het wegnemen van de pluis is tevens voordelig voor omwonenden met allergieën zoals hooikoorts. Rijkswaterstaat plant ook extra struikgewas voor de vleermuizen. Vleermuizen gebruiken dit gebied als vliegroute en om eten te zoeken. Rijkswaterstaat bespreekt met de gemeente Ridderkerk compensatiemaatregelen van bomen of struiken elders in de gemeente.

Rijkswaterstaat beperkt de hinder voor de omgeving tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk. Toch kan het gebeuren dat omwonenden geluidshinder ondervinden. Er is in deze periode extra vrachtverkeer vanwege de afvoer van de bomen. De aannemer werkt zo veel mogelijk op tijdstippen die weinig overlast geven. De aannemer zorgt ook dat de wegen schoon blijven door eventuele grond- en houtresten tijdig te verwijderen.

Gemeente wil nieuwe aanplant
De te kappen bomen staan op grond die eigendom is van Rijkswaterstaat en waar de gemeente geen zeggenschap over heeft. De gemeente begrijpt, dat het kappen van de populieren noodzakelijk is vanwege de pluisvorming die veel overlast geeft. Wethouder Peter Meij vindt wel, dat de bomenkap gecompenseerd moet worden met de aanplant van nieuwe bomen van een andere soort. “Die nieuwe bomen moeten dan wel enig formaat hebben, want anders duurt het nog jaren voordat er van echte compensatie sprake is. Wat mij betreft valt er ook te praten over de aanplant van nieuwe bomen op een andere plek, maar tegenover de kap moet echt wel iets staan. Daarvoor zijn bomen en groen in onze gemeente te belangrijk.”

Bron: Blauwkai


Foto: Digitaal Dagblad