'Paaltje is niet de oplossing'

mainImage
'Paaltje is niet de oplossing'

Buurtpreventie Centrum-Oost heeft niet voor de eerste keer haar zorgen geuit over illegaal gebruik van de doorsteek tussen de parkeerplaats bij de Ridderhof en de Lagendijk. In de raadsvergadering van afgelopen week stelde Leefbaar Ridderkerk hier vragen over. Het paaltje dat er ooit stond, is bij de herinrichting van het gebied weggehaald. Dagelijks zijn er diverse automobilisten in personenauto's en bestelbusjes die illegaal de doorsteek nemen ter hoogte van Plaisier Interieur.

"Het paaltje is niet teruggeplaatst, omdat dat gevaarlijk is voor fietsers. De Fietsersbond adviseert om dergelijke paaltjes zo veel mogelijk te verwijderen, omdat het veel eenzijdige ongelukken oplevert", antwoordde wethouder Peter Meij op deze vragen. Er moet dus gezocht worden naar een andere oplossing om de doorsteek te ontmoedigen en dat zal in het najaar met het voltooien van de Fiets-Highway meegenomen worden. "We kunnen niet overal BOA's neerzetten, al zou je dat het liefst wel doen."

Elders in de gemeente zijn bij fietspaden al kunststof paaltjes te vinden, zoals bij de fietserstunnel ter hoogte van de ruïne in Slikkerveer.


| Foto: Digitaal Dagblad