Meer weten over het Christelijk geloof

mainImage
Meer weten over het Christelijk geloof

November 2018 wordt er weer een oriëntatiecursus christelijk geloof gegeven in Ridderkerk. Deze cursus is bedoeld voor iedereen die meer van het christelijk geloof wil weten.
In vijf avonden wordt een introductie gegeven over wat het christendom als godsdienst inhoudt. Objectiviteit staat voorop: het doel is om geïnteresseerden informatie te geven over het christelijk geloof. Ook is er volop ruimte voor vragen en inbreng van deelnemers.
Voor de cursus is geen specifieke voorkennis vereist. De volgende thema’s worden tijdens de cursusavonden behandeld:
De christelijke boodschap: Wat geloven christenen met betrekking tot God, Jezus, de wereld, de mens, de zin van het leven, enzovoorts?
De Bijbel: Hoe is dit boek ontstaan? Wie schreven het en met welke bedoelingen?
Hoe is de Bijbel opgebouwd? Waarom hechten christenen er grote waarde aan?
Jezus Christus: Wie was Hij? Wat is er van Hem bekend? Hoe verliep Zijn leven? Wat was Zijn boodschap?
Leven als christen: Wat is voor een christen de betekenis van het geloof in het dagelijkse leven? Waarom gaat hij of zij naar de kerk? Wat is bidden eigenlijk?

De cursus is een initiatief van de Hervormde kerken in Ridderkerk.
De cursus zal gegeven worden op 1, 8, 15, 22 en 29 november 2018 en begint om 19.45 uur aan de Kerksingel 6A (achterzijde Christelijke Boekhandel “De Kandelaar”).

Iedereen is van harte welkom op één of meerdere cursusavonden.
De cursus is gratis. Wie deelneemt aan de cursus, ontvangt een cursusmap.
Aanmelding bij Marieke van Eijsden via de mail ([email protected]) of telefonisch (0180-427299). Door haar kan, indien gewenst, ook nadere informatie worden verstrekt.


Foto: Digitaal Dagblad