Lees het hele verhaal over bomenkap Donckse Bos

mainImage
Lees het hele verhaal over bomenkap Donckse Bos

Afgelopen week vroegen veel inwoners van Ridderkerk zich af waarom er zoveel bomen in het Donckse Bos gekapt worden. Het Ridderkerks Dagblad stelde de vraag aan Jonkvrouw Catharina Groeninx van Zoelen. Zij bracht ons uitgebreid een verslag waarom de bomenkap plaatsvindt en waarom ook juist nu. En wat er allemaal voor ontwikkelingen zijn te melden over het bos en buitenbos. 

Bomenkap
Deze week wordt op het buitendijkse voorterrein van buitenplaats Het Huys ten Donck een groep bomen gekapt, voornamelijk bestaand uit populieren. Maakt u zich geen zorgen, er komt daarvoor in de plaats geen woonwijk, maar weer een mooi ingericht en duurzaam Parkbos en wandelgebied! Ook zijn vooraf alle nodige natuuronderzoeken (flora en fauna o.a. ook vleermuizen) gedaan en is toestemming voor de kap van de nodige instanties verkregen. De onderbeplanting was reeds begin maart verwijderd en er bevonden zich geen nesten in de boven vooraf aan de kap.

Toen de populieren werden aangeplant als Donckse ‘buitenbos’ hadden zij oorspronkelijk twee functies. Ten eerste om -als snelle groeiers- de enorme elektriciteitsmasten te maskeren die in de jaren zeventig in de historische zichtlijnen van Het Huys ten Donck werden geplaatst. Anderzijds waren het bomen die ook goed verkoopbaar productiehout leverden. Die laatste functie verviel al binnen een aantal decennia waarna ze eigenlijk voornamelijk voor de eerste, esthetische, reden toch nog zo lang mogelijk bleven staan. De levensduur van een populier kan verschillen, soms leven er nog hele oude, maar eigenlijk is 30 jaar het maximum (sommige experts zeggen al na 10 jaar). Het eind van de levensduur is gekomen als de populieren gevaarlijk beginnen te worden doordat de takken en soms zelfs hele stammen als luciferhout onvoorspelbaar afbreken (toevalligerwijs werden de bomen ook gebruikt om lucifers van te maken!). Dit was de afgelopen tijd ook merkbaar na elke storm, aan de stormschade die deze op het terrein van de buitenplaats achterliet. De situatie werd nu gevaarlijk voor de wandelaars en de dieren die er liepen.Al jaren is Stichting Het Huys ten Donck bezig om manieren te vinden om het buitendijkse voorterrein kwalitatief te verbeteren en om weer een mooie herkenbare verbinding te maken met de prachtige historische aanleg van het Donckse Bos binnendijks. In de aanloop naar twee andere projecten - namelijk het herstel van het historische Donckse Haventje en het herstel van de greppelstructuur en waterhuishouding in de Donckse Grienden - was dit een goed moment om het kappen van het populierenbos nu dan in te plannen. Op deze manier kan het noodzakelijke kappen zo efficiënt mogelijk met beperkt budget worden uitgevoerd en zal de gehele westelijke kant van het buitendijkse voorterrein in één klap worden verbeterd!De kap van het Populierenbos wordt bekostigd door Stichting Het Huys ten Donck zelf en uitgevoerd met familiebedrijf Weijtmans. Het herstel van het Donckse Haventje en de Grienden is mogelijk gemaakt door sponsoring van familiebedrijf Van Oord en bijdrage vanuit de Provincie Zuid-Holland en de Gemeente Ridderkerk middels het Programma Rivier als Getijdenpark. Het Griendwerk inclusief herstel van de waterhuishouding en de natuurlijke beschoeiing wordt uitgevoerd met trouwe partner en tevens familiebedrijf Van Aalsburg.

Door dit gecombineerde project wordt echt een flinke kwaliteitsslag gemaakt. De zeldzame, nog geheel aan natuurlijke getijden onderhevige, Donckse Griend zal weer mooi, toekomstbestendig en beter beleefbaar worden. De buitenplaats zal straks met een watertaxi en salonboten bereikbaar worden. De herinrichting van het ‘buitenbos’ zal een gevarieerd bestand van duurzame bomen en bosschages met een langere levensduur terugbrengen.

Uitvoering
De komende maanden kunt u zien hoe langzamerhand een complete nieuwe stenen beschoeiing zal worden aangelegd langs dezelfde vorm van de oostelijke oever van het Donckse Haventje. Aan de westelijke oever komt een natuurlijke beschoeiing onder het waterpeil aan de rand van de Donckse Grienden. Verder zullen uitgegroeide bomen en wilgen in de Grienden worden teruggesnoeid. De greppels in de Donckse Grienden worden uitgediept volgens een speciale structuur voor een zo gunstig mogelijk watertoevoer en stroming in dit getijdengebiedje. Hiervoor zijn reeds vorig weekend de zomerklokjes verplaatst i.s.m. (vrijwilligers van) Natuurvereniging IJsselmonde. Daarnaast hoopt men nog het hekwerk langs de Grienden met vrijwilligers op te knappen met gebruik van de nog aanwezige materialen (wilt u meehelpen: meldt u zich dan vooral aan via [email protected]!). Vervolgens zal het haventje worden uitgebaggerd voordat een drijvende aanlegsteiger wordt aangelegd waar de watertaxi en ontvangstboten tot max 30 personen in het Donckse Haventje kunnen arriveren voor de buitenplaats. De bedoeling is dat ook het oude Boothuisje terug wordt gebracht om een nieuwe functie als experience center en ontvangstruimte voor het buitengebied en het Donckse Bos te dienen. Als laatste zal de nieuwe herinrichting met aanplant en paden komen.

Het belooft een spectaculaire en historische opknapbeurt te worden waarmee dit gebiedje weer helemaal tot leven zal komen!

U kunt nu al dagelijks wandelen op Buitenplaats Het Huys ten Donck tussen 10-18.00 uur met een dagkaart, verkrijgbaar bij Tankstation BP Lagendijk te Bolnes of bij Groentespeciaalzaak Verschoor op het Dillenburgplein te Slikkerveer.

Ook kunt u de buitenplaats steunen door u aan te melden als Vriend van de buitenplaats, en wordt u betrokken bij de verschillende activiteiten en o.a. een jaarkaart voor het wandelgebied bemachtigen.


| Foto: Digitaal Dagblad