Krimpen aan den IJssel stelt beleidskader windenergie vast

mainImage
Krimpen aan den IJssel stelt beleidskader windenergie vast

Bewoners en bedrijven aan de waterkant van Bolnes kijken uit op Krimpen aan den IJssel. Woont of werkt u daar? Dan is het belangrijk om te weten dat De Provincie Zuid-Holland de zuidkant van de Stormpolder van deze gemeente heeft aangewezen als gebied dat geschikt is voor windturbines.

Deze gemeente heeft vervolgens een beleidskader voor windenergie opgesteld. Daarin staan de uitgangspunten en randvoorwaarden die Krimpen aan den IJssel hanteert bij het beoordelen van aanvragen en initiatieven op het gebied van windenergie, zoals participatie voor omwonenden. De gemeenteraad heeft dat
beleidskader op 7 juni unaniem vastgesteld. De 62 reacties zijn beantwoord in de zogeheten nota van beantwoording.

Aangescherpt beleidskader
De reacties hebben geleid tot enkele aanpassingen van het ontwerp-beleidskader. Zo is nog scherper beschreven dat omwonenden en bedrijven vanaf het begin van de uitwerking van plannen betrokken dienen te worden. Ook wordt aan de initiatiefnemer gevraagd bij de berekeningen van het geluid aandacht te hebben voor de ondergrond (zoals water) en de hoogte van woningen.

Vervolgtraject
De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft geen grondpositie in het gebied. Het is aan marktpartijen om voorstellen voor het plaatsen van windturbines aan de gemeente voor
te leggen. Initiatiefnemers moeten aantonen dat ze aan het beleidskader voldoen.
Kijk op www.krimpenaandenijssel.nl/windenergie voor meer informatie/documenten. Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief windenergie kan door een e-mail te sturen naar [email protected].


Foto: Digitaal Dagblad