Jachtopzichter: 'Pas op met honden in de buurt van reeën'

mainImage
Jachtopzichter: 'Pas op met honden in de buurt van reeën'

Het voorjaar is in volle gang, dat betekent nieuw leven en dus ook dat de reegeiten hun kalfjes zetten (ter wereld brengen). Op het eiland IJsselmonde zijn volgens de laatste wildtelling in april 2018 een 17-tal reeën geteld door de Wildbeheereenheid eiland IJsselmonde. Dat wil niet zeggen dat er maar 17 reeën leven op het eiland, maar waarschijnlijk een veelvoud. De reeën werden aangetroffen in diverse sprongen (groepjes) tot 5 stuks per sprong, verspreid over het hele eiland van Zwijndrecht tot Hoogvliet. Het aantal reeën op het eiland stijgt gestaag. Dat houdt echter ook in dat er inzet gevraagd wordt van boer, burger en jager. Daarom doet de jachtopzichter van het Eiland IJsselmonde, Willem Vrijenhoek, een oproep aan hondenbezitters en andere wandelaars.

Geursporen
De boer zal goed moeten uitkijken bij het maaien van het gras om slachtoffers te voorkomen. Een reewildkalf zal namelijk bij de eerste weken zich drukken in het hoge gras of tussen de struiken. Het kalf vertrouwt dan volledig op zijn schutkleur en zal blijven liggen bij gevaar. Het kalfje geeft dan ook bijna geen geur af. De reegeiten zetten hun kalveren ook in de griend, houd uw hond dus daar ook aangelijnd. En als u een kalfje vindt, laat het liggen, de geit staat bijna altijd in de buurt, ze zal alert de boel in de gaten houden. U ziet haar niet maar zij ziet u wel. Als u of de hond het kalfje eenmaal heeft aangeraakt door het op te pakken of door de hond eraan te laten snuffelen, dan zal de moeder de kleine ree 9 van de 10 keer verstoten. Reekalveren zijn ook weerloos tegen loslopende honden en de honden zijn snel buiten uw gezichtsveld, graag aanlijnen dus.

Hoewel er op het eiland IJsselmonde geen beheer plaatsvindt van de reeënpopulatie hebben de jagers wel degelijk een rol. Naast het tellen hebben zijn er binnen de Wildbeheereenheid eiland IJsselmonde namelijk personen aangewezen die bij een ongeval met een ree kunnen optreden zodat na een aanrijding het dier langer lijden bespaart blijft. Dit optreden zal op voorspraak zijn van de politie en of de wegbeheerder (waterschap of Rijkswaterstaat).

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van het bovenstaande kunt u contact opnemen met de jachtopzichter van de WBE eiland IJsselmonde, Willem Vrijenhoek onder telefoonnr. 06-12898984


Foto: Reehert in Crezeepolder, augustus 2017- foto: Arie BuurmanFoto: Digitaal Dagblad