Help de gemeente met gele en groene kaarten

mainImage
Help de gemeente met gele en groene kaarten

De gemeente hoort graag van haar inwoners hoe zij de dienstverlening ervaren. In het jaarlijkse onderzoek ‘Waar Staat Je Gemeente’ en het klanttevredenheidsonderzoek vraagt men de inwoners daar nadrukkelijk naar. De gemeenteraadsfractie van de ChristenUnie heeft hiervoor een voorstel ingediend: maak gele en groene kaarten waarmee inwoners kunnen reageren op onze dienstverlening. Die kaarten liggen nu op de tafels in de ‘huiskamer van de gemeente’, de hal bij de balies.

Gele en groene kaarten
De gemeente hoort het graag als u tevreden bent. Uw compliment wordt doorgegeven door aan de medewerkers. Daarvoor kunt u de groene kaart gebruiken. Met de gele kaart kunt u aangeven wat er niet goed ging in uw contact met de gemeente. Met uw ervaring kan dienstverlening verbeterd worden.

Wethouder Dokter zegt hierover: “Ik roep iedereen op de kaarten te gebruiken. Positieve of negatieve reacties: we hebben er altijd wat aan. Door het uitdelen van de groene kaart laat u zien dat onze mensen goed bezig zijn. Met de gele kaart geeft u ons een waarschuwing, net als op het voetbalveld: het kan beter, doe het anders, en ga daarmee aan de slag. Uw inbreng helpt ons daarbij.”


Foto: Digitaal Dagblad